Bli ett casino proff

KYC-Processen

Know Your Customer, eller KYC, är ett begrepp som ofta används på nätet och översatt till svenska betyder det helt enkelt Vet vilka Dina Kunder är. När handel sker på internet vet vi mycket väl att ingen direkt kontakt med expedit sker, varför verifiering av dig som person och att just du äger konto måste ske på annat sätt. Det sker exempelvis ingen ID-kontroll varje gång du går in på ett casino online. Därför använder man sig av KYC-metoden som är till för både din, bankens och casinots säkerhet.

Det är tryggt att kunna luta sig mot detta och på så sätt veta att de transaktioner som sker i samband med spel online, att de är under rigorösa säkerhetsregler, strikt styrda rutiner och där risken minimerats för att något misstag eller oegentlighet skall ske. Det här är självfallet helt i linje med casinots egen självbevarelsedrift men för oss som kunder skapar det en seriös plattform på vilken vi kan fortsätta spela precis som om vi gick in på ett verkligt casino.

Det vanliga förfarandet när man börjar spela på ett casino online är att man registrerar sig med ett unikt användarnamn och ett vettigt lösenord som är mer avancerat än en nummerserie vilken börjar på 1. Därefter skall man verifiera sig genom att besvara en länk skickad till mejladressen man angav. Så långt allt ganska enkelt och självklart. Men om större summor börjar bli involverade, säg att man har turen vinna en storvinst, då kommer med all säkerhet ett par steg tillkomma i processen och detta är inget man skall se som krångel från casinots eller bankens sida. Det är som sagt även till kundens nytta eftersom varje kund vill att just deras konto hos vilken sida som helst hanteras på ett ytterst seriöst sätt. Särskilt när det är pengar inblandade och ännu mer så när det handlar om mycket pengar.

Ett typexempel på vilka vidare delar man kan behöva gå igenom är:
- Att man ombeds skicka en kopia på sin giltiga ID-handling via mejl. Detta kan vara bild på körkort, pass, eller någon annan av casinot godkänd handling
- Att man ombeds skicka kopia på exempelvis bankutlåtande där ens adressen står angiven, den där man är folkbokförd och som man angav vid registreringen på casinot.
- Ibland önskar casinot även att man skickar in ett foto taget på sig själv där man håller i ID-handlingen tillsammans med en kod skriven på papper, en engångskod man fått skickad till sig i samband med tillfället då casinot önskade få in ytterligare verifiering.